Telefon605 260 148
Email biuro@clpodszkodowania.pl
Adresul. Legionów 112/21
81-472 Gdynia (budynek Altus)

Home

WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI przysługuje odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi (np. przy okazji podziału nieruchomości lub realizacji inwestycji celu publicznego typu budowa drogi) oraz za działki, które są wykorzystywane jako drogi.

WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI, przez którego działkę przebiega infrastruktura przesyłowa (np. GAZOCIĄG, LINIA ELEKTROENERGETYCZNA, WODOCIĄG, KANALIZACJA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA ITP.) PRZYSŁUGUJE TAKŻE:

 • ODSZKODOWANIE OD WŁAŚCICIELA INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ ZA:
  • korzystanie z nieruchomości lub ich części, które zostały przejęte pod budowę
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości (za okres 10 lat wstecz)
  • ustanowienie służebności przesyłu
  • szkody związane z budową infrastruktury przesyłowej obejmujące m.in.: obniżenie wartości nieruchomości, nieprzywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego, utracone uprawy, wycięte drzewa, zniszczone drogi lub rowy melioracyjne, zniszczone ogrodzenia, inne urządzenia lub instalacje, utrudnienia z dojazdem do nieruchomości
  • przeniesienie na przedsiębiorstwo przesyłowe własności tych elementów sieci, których budowa sfinansowana została przez osoby prywatne

UZYSKANIE ODSZKODOWANIA MOŻE BYĆ TAŃSZE NIŻ MYŚLISZ:

 • przejrzyste i uczciwe warunki współpracy
 • bezpłatna konsultacja prawna
 • świadczymy usługi w zamian za wynagrodzenie w postaci prowizji za sukces (PŁACISZ TYLKO WTEDY GDY ZDOBĘDZIEMY DLA CIEBIE ODSZKODOWANIE)
 • działamy w taki sposób by minimalizować koszty ponoszone przez właściciela nieruchomości
 • jesteśmy otwarci na możliwość pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem postępowań odszkodowawczych
 • opieka najlepszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem - współpracujemy z prawnikami specjalizującymi się w sprawach odszkodowawczych oraz rzeczoznawcami majątkowymi zajmującymi się wyceną szkód spowodowanych m. in. budową i eksploatacją sieci przesyłowych

Czekając biernie na wypłatę odszkodowania, możesz nigdy go nie otrzymać.

Współpracując z Nami macie Państwo gwarancję, iż wszelkie poniesione szkody zostaną należycie wynagrodzone.

Zachęcamy Państwa do kontaktu.

Copyright © 2017 prawo4you Sp. z o.o. ul. Legionów 112/21, 81-472 Gdynia (budynek Altus) | regulamin