Telefon605 260 148
Email biuro@clpodszkodowania.pl
Adresul. Legionów 112/21
81-472 Gdynia (budynek Altus)

Home

WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI, przez którego działkę przebiega infrastruktura przesyłowa (np. GAZOCIĄG, LINIA ELEKTROENERGETYCZNA, WODOCIĄG, KANALIZACJA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA ITP.) PRZYSŁUGUJE:

 • ODSZKODOWANIE OD WŁAŚCICIELA INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ ZA:
  • korzystanie z nieruchomości lub ich części, które zostały przejęte pod budowę
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości (za okres 10 lat wstecz)
  • ustanowienie służebności przesyłu
  • szkody związane z budową infrastruktury przesyłowej obejmujące m.in.: obniżenie wartości nieruchomości, nieprzywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego, utracone uprawy, wycięte drzewa, zniszczone drogi lub rowy melioracyjne, zniszczone ogrodzenia, inne urządzenia lub instalacje, utrudnienia z dojazdem do nieruchomości
  • przeniesienie na przedsiębiorstwo przesyłowe własności tych elementów sieci, których budowa sfinansowana została przez osoby prywatne

WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI przysługuje także odszkodowanie za działki przejęte pod drogi albo inne inwestycje. ODSZKODOWANIE za wywłaszczenie nieruchomości, które polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.


UZYSKANIE ODSZKODOWANIA MOŻE BYĆ TAŃSZE NIŻ MYŚLISZ:

 • przejrzyste i uczciwe warunki współpracy
 • bezpłatna konsultacja prawna
 • świadczymy usługi w zamian za wynagrodzenie w postaci prowizji za sukces (PŁACISZ TYLKO WTEDY GDY ZDOBĘDZIEMY DLA CIEBIE ODSZKODOWANIE)
 • działamy w taki sposób by minimalizować koszty ponoszone przez właściciela nieruchomości
 • jesteśmy otwarci na możliwość pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem postępowań odszkodowawczych
 • opieka najlepszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem - współpracujemy z prawnikami specjalizującymi się w sprawach odszkodowawczych oraz rzeczoznawcami majątkowymi zajmującymi się wyceną szkód spowodowanych m. in. budową i eksploatacją sieci przesyłowych

Czekając biernie na wypłatę odszkodowania, możesz nigdy go nie otrzymać.

Współpracując z Nami masz gwarancję, iż wszelkie poniesione szkody zostaną należycie wynagrodzone.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie całego kraju.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Copyright © 2017 prawo4you Sp. z o.o. ul. Legionów 112/21, 81-472 Gdynia | regulamin