Telefon605 260 148
Email biuro@clpodszkodowania.pl
Adresul. Legionów 112/21
81-472 Gdynia (budynek Altus)

odszkodowanie za wyrządzone szkody

Budowa infrastruktury przesyłowej, takiej jak: sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, naftowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i in., wiąże się z daleko idącą ingerencją w sferę prawa własności nieruchomości. W wielu przypadkach, budowa sieci przesyłowej będzie się wiązała z koniecznością wywłaszczenia, a więc definitywnego pozbawienia prawa własności przysługującego dotychczasowemu właścicielowi, w pozostałych sytuacjach dojdzie do istotnego ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości.

Ograniczenia prawa własności będą się wiązały z koniecznością udostępnienia nieruchomości na cele związane z budową sieci przesyłowej oraz znoszeniem niedogodności związanych z realizacją robót budowlanych w trakcie jego budowy. Po zakończeniu realizacji inwestycji, przez cały czas istnienia infrastruktury, każdoczesny jej właściciel – obecny i przyszły, nie będzie mógł korzystać z niej w taki sposób, który powodowałby jakiekolwiek zagrożenie dla wybudowanej sieci przesyłowej.

Niezależnie od innych roszczeń, właścicielowi nieruchomości należy się odpowiednie odszkodowanie za wszelkie szkody wyrządzone w związku z budową infrastruktury przesyłowej – odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód.

Żaden przepis prawa, nie precyzuje, jakie szkody można zaliczyć do szkód związanych z budową sieci przesyłowej, tym niemniej, opierając się na dotychczasowej praktyce orzeczniczej stwierdzić należy, iż szkody te obejmować będą w szczególności: niemożność korzystania z nieruchomości zajętej pod budowę przez określony czas, zniszczone uprawy, niemożność przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, zniszczone rowy melioracyjne, drogi, ogrodzenia, inne instalacje i urządzenia.

W każdym wypadku wysokość poniesionych szkód musi zostać udowodniona przez właściciela nieruchomości. Z tego też względu konieczne jest precyzyjne dokumentowanie wyrządzonych szkód, oraz fachowe wyliczenie ich wartości. Brak dowodów potwierdzających fakt powstania szkody albo nieprofesjonalne wyliczenie wysokości strat, może spowodować utratę przez właściciela należnego mu odszkodowania.

W każdej obsługiwanej przez Nas sprawie zapewniamy profesjonalną opiekę prawników, których wiedza i doświadczenie są gwarancją tego, że wszystkie szkody poniesione przez naszych Klientów zostaną należycie zrekompensowane.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej!

Copyright © 2017 prawo4you Sp. z o.o. ul. Legionów 112/21, 81-472 Gdynia (budynek Altus) | regulamin